مدت زمان تحویل سفارشات

تمامی سفارشات حداکثر تا 48ساعت بعد از ثبت سفارش، آماده سازی و با پست پیشتاز خدمت شما دوستان ارسال میشود.