آویز هبهاب



کمی صبر کنید...

خرید گردنبند و آویز سنگ هبهاب

انواع آویز هبهاب آفریقایی / آویز هبهاب مراکشی / آویز هبهاب خطی / آویز هبهاب عراقی و.... با قاب مس و نقره برای استفاده و حمل راحت این سنگ

انواع آویز سنگ هبهاب که به سنگ جلب محبت معروف است را میتوانید با ضمانت اصالت از سایت جواهراتی تهیه کنید.

نکته* سنگ هبهاب نیاز به بنام زدن ندارد، همینکه این سنگ به مدت40روز حمل کنید بنام و به طبعتون میشود.

مشاهده بیشتر

دسته‌بندی