انگشتر سلطانی (سلیمانی مصور)کمی صبر کنید...

خرید انگشترسلطانی با قیمت مناسب تر از ارزش سنگ آن!

انواع انگشتر سلطانی (حجرالسلطان) که به سنگ موکلدار معروف است با قیمت منصفانه و ضمانت اصالت

سنگ سلطانی بدلیل طبیعی بودن و انرژی وروحانیت ذاتی که دارد دربین اعراب  جایگاه بسیار ویژه ای دارد.کاربرد سنگ سلطانی در تسهیل امور،رزق وروزی، هیبت ومحبت عام کاربرد دارد و همینطور برای تقویت هاله بدن ودفع انرژی منفی مورد استفاده قرار میگیرد.

خواص سنگ سلطانی مصور

انگشترعقیق سلطانی مصور برای برکت ، رزق وروزی ، تسهیل امور ، بزرگی وهیبت و محبت عام مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت عقیق سلطانی مصور

سنگ های طبیعی ومعدنی بدلیل تک بودن قیمت ثابت ومشخصی ندارند، و هرکسی با انصاف خود قیمت گذاری میکند که میتواند از چندصدهزارتومان تا چندمیلیون قیمت آن باشد. در سنگ های سلطانی قیمت گذاری براساس مصور بودن،ذات وطبع سنگ ، زیبایی و....انجام میشود که ما میکوشیم با پایین ترین قیمت ،بهترین نمونه هایاین سنگ پرانرژی را تقدیم شما دوستان کنیم

مشاهده بیشتر

دسته‌بندی