نگین


کمی صبر کنید...

نگین انگشتری آمیتیست طبیعی

180,000 139,000 تومان

نگین آمیتیست برزیلی طبیعی سایزانگشتر ، فوق العاده زیبا و ارزشمند (ضمانت اصالت)  اندازه18*30میلیمتر 6.5گرم


نگین آمیتیست پررنگ و شفاف

199,000 169,000 تومان

نگین آمیتیست برزیلی طبیعی  سایز مدال و انگشتر ، فوق العاده زیبا و ارزشمند (ضمانت اصالت)  اندازه18*31میلیمتر 7.4گرم


نگین آمیتیست بیضی طبیعی

189,000 159,000 تومان

نگین آمیتیست برزیلی طبیعی  سایزانگشتر ، فوق العاده زیبا و ارزشمند (ضمانت اصالت)  اندازه20*28میلیمتر 7.3گرم


نگین آمیتیست پررنگ و طبیعی

189,000 149,000 تومان

نگین آمیتیست برزیلی طبیعی  سایزانگشتر ، فوق العاده زیبا و ارزشمند (ضمانت اصالت)  اندازه20*29میلیمتر 6.8گرم


نگین مدالی آمیتیست طبیعی و خاص

197,000 129,000 تومان

نگین آمیتیست لیس آگت معدنی سایز مدالی فوق العاده زیبا و ارزشمند (ضمانت اصالت)  *پشت نگین پالیش یک سطح نیست* اندازه22*42میلیمتر 7.9گرم


نگین آمیتیس لیس آگات طبیعی

320,000 239,000 تومان

نگین آمیتیست لیس آگات معدنی سایزدرشت مدالی فوق العاده زیبا و ارزشمند (ضمانت اصالت)  *نگین لب پرجزئی دارد* اندازه32*40میلیمتر 16گرم