زوعه مارکمی صبر کنید...

زوعه مار چیست؟ خواص و قیمت زوعه مار

مارها قبل از اولین تخم گذاری ، برای تقویت ماهیچه های شکم خود ، یکی از انواع عقیق که انرژی مناسبی داشته باشد را میبلعد و در شکم خود میچرخاند و نگه میدارد.  بعد از مدتی این سنگ را استفراغ کرده و بیرون میندازد. مارها تنها یکدفعه در طول زندگی خود این کارر ا انجام میدهند و این دلیل کمیاب بودن این سنگ میباشد.

این سنگ که به زوعه مار معروف است از نظر انرژی که دارد از همه نمونه های مهره مار و سنگ های دیگر قوی تر و ارزشمندتر است. و خواصی همچون:تسهیل امور/برد وشانس/برکت/محبت عام وخاص را داراست.

زوعه هایی که درفروشگاه قرار میگیرد تماما به ضمانت اصالت وضمانت تشخیص آزمایشگاه خدمت شما ارسال میشود.

 هدف ما بر این است دوستانی که بدنبال این سنگ هستند بتوانند جنس اصل را با پایین ترین قیمت تهیه کنند.

نمونه های که در بازار بنام زوعه فروخته میشوند اکثرا سرپانتین،جاسپر،عقیق پوست ماری و... هستند که نه انرژی دارند و نه ارزش مالی.


مشاهده بیشتر

دسته‌بندی